ILMUB 2 KORDA NÄDALAS: teisipäeval ja reedel
 
 
Saada oma kuulutus Koitu siit

Saada vihje

LEHETUTVUSTUS

TELLIMINE
ÜKSIKMÜÜK

ILMUMISGRAAFIK

REKLAAM
KUULUTUSED

TOIMETUS

KAASTÖÖD

TOOTETUTVUSTUS

     

 

 

Kaastööd saata toimetuse aadressil Lao 5, 63308, Põlva või e-posti aadressil kauno@polvakoit.ee või toimetajate e-posti aadressidel.

Väljaandes Koit ja selle lisades avaldatud artiklid, fotod ja illustratsioonid on autoriõigustega kaitstud teosed, mille kasutuse reeglid on sätestatud «Autoriõiguse seaduses», ning nende reprodutseerimine, tõlkimine, edastamine, levitamine ja teistes väljaannetes avaldamine mis tahes kujul OÜ Põlva Koit kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

Autori aadressi, isikukoodi ja IBAN kontonumbrita kaastöid ei honoreerita. Väljaanne kohustub honoreerima üksnes tellitud kaastöid.

Kaebuste korral pöörduda Koidu toimetusse või Pressinõukogusse (e-post: pn@eall.ee, tel 646 3363).

 
 
©Copiright 2001