TEEME ÄRA


 
Puhas keskkond on ühine vastutus

Mida teete, kui teie aia taha on keegi tekitanud prügihunniku? Loomulikult ärritute, võib-olla isegi helistate politseisse, sest igaühel meist on õigus puhtale elu- ja looduskeskkonnale Iga mahavisatud paber on Eesti kõige olulisema seaduse rikkumine – meie põhiseadus rõhutab, et igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda ning hüvitama kahju, mida ta on keskkonnale tekitanud. Tõepoolest, loodus on meie ühine vara, mitte eikellegimaa, millega võib teha, mida hing ihkab. Ebaseaduslikud miniprügilad looduses ja ühisesse eluruumi hoolimatult suhtumine osutavad, et kõigil pole veel tekkinud peremehetunnet kodumaal. Samas on Eestis tekkinud vabatahtlike initsiatiiv, mis osutab, et meil eksisteerib kodanikuühiskond ning juurdumas kodanike vastutustunne ja solidaarsus, mis näitab demokraatia elujõulisust.

«Teeme ära 2008» liikumise eesmärk on väärtuslik – kogu Eestis kogunevad 3. mail tuhanded vabatahtlikud, et küürida talvega kogunenud ignorantsust ja hoolimatust. Selle ettevõtmise väärtus ei seisne vaid kokkukogutud prügis ja puhtamas looduses, vaid eeskujus – hoolides puhtast elukeskkonnast, hoolid Eestist ja eestimaalastest.

Puhas keskkond tähendab turvalist eluruumi meie kõigi jaoks. Prügikratte peab ohjama Keskkonnainspektsioon, aga ka politsei ja kohalikud omavalitsused, kes on teinud küll tublit tööd, kuid «Teeme ära 2008» aktivistide kaardistatud prügi hulk näitab, et sellest ei piisa.

Politsei võimalused on piiratud ning mõistlik on leida lisaressursse ka heakorra- ja keskkonnanõuete täitmise järelevalves. Uus korrakaitseseadus, mis loodetavasti Riigikogu poolt õige pea vastu võetakse, võiks siin pakkuda täiendavaid võimalusi. Näiteks korrakaitse ülesannete tagamiseks halduslepingute sõlmimine kodanikuühendustega, mis oleks lisaressursiks ka keskkonnaalaste rikkumiste järelevalves. Nii saaksid keskkonnakaitsest või kodukandi heakorrast huvitatud suurendada oma panust veelgi puhta ja turvalise elukeskkonna loomisel, mis aitaks meil paremini täita põhiseaduses sätestatud põhimõtet suhtuda meie loodusesse säästlikult.

Jüri Pihl, siseminister

Tagasi üles

 
©Copiright 2001