TEEME ÄRA


 
Cleanaway tuleb appi kodanikualgatusele «Teeme ära 2008»

Eesti üks suurimaid jäätmekäitlusfirmasid Cleanaway paneb oma õla alla suurele Eesti puhtaks koristamise aktsioonile, pakkudes prügi kogumispunktidest prügimägedele viimiseks vajalikku – autojuhte, prügiveoautosid ning konteinereid.

Hinnanguliselt on üle Eesti laiali 7000-10 000 tonni illegaalset prügi, mille kokku korjamiseks ja ära vedamiseks on vajalik 3. mai koristuspäeval kasutusele võtta kogu Eesti jäätmekäitlusalane ressurss.

Cleanaway Eesti AS on valmis omalt poolt 3. mail ning vajadusel ka järgnevatel päevadel korraldama prügivedu kogumispunktidest prügilatesse kõigi oma vabade vahendite piires.

Kodanikualgatuse «Teeme ära 2008» eelarves on suurimaks rahaliseks kuluks prügilatesse veetava prügi ladestus- ja saastetasu. Koristatava prügi mahtu arvestades tähendaks see kehtivate ladestus- ja saastetasude puhul 7 miljonit krooni.

Cleanaway Eesti AS on ka siin valmis kodanikualgatusele appi tulema ja ladestama firma poolt opereeritavate Viljandi ja Tartu prügilate puhul kodanikualgatuse raames korjatud prügi vaid saastetasu eest.

Kuivõrd saastetasust 75% läheb tagasi kohalike omavalitsuste rahakotti, on see valdadele tänuväärne võimalus oma territooriumil paiknev prügi kodanikualgatuse raames tavapärasest tunduvalt väiksemate kuludega prügilasse toimetada.

«Teeme ära 2008» peab hetkel koostööläbirääkimisi teiste jäätmekäitlusfirmade ja prügilate operaatoritega.

Tiina Urm, «Teeme ära 2008» meediajuht

Tagasi üles

 
©Copiright 2001